Seconds


جستجوی کتاب مورد نظر در این سایت

 

دانلود کتاب تشخیص مولکولی (Molecular Diagnostics)

دسته بندی : بیولوژی مولکولی

نام کتاب: تشخیص مولکولی (Molecular Diagnostics)

نویسنده: Lela Buckingham و Maribeth L. Flaws

ویرایش: اول (2007)

انتشارات: Davis Company

تعداد صفحه: 479

فرمت کتاب: PDF

دانلود کتاب

 

قیمت :  ۱۰۰۰۰ تومان

لطفا پس از پرداخت وجه، شماره تراکنش پرداخت را همراه با آدرس ایمیل خود، در بخش نظرات ارسال نمایید تا پسورد فایل، به ایمیل شما ارسال گردد.

 

 

 

 

 


نویسنده: Virologist | -

نام کتاب:  آنالیز مولکولی و کشف ژنوم (Molecular Analysis and Genome Discovery)

نویسنده:  Ralph Rapley و Stuart Harbron

ویرایش:دوم (2012)

انتشارات:  John Wiley & Sons

تعداد صفحه: 314

فرمت کتاب: PDF

دانلود کتاب

 

قیمت :  ۱۰۰۰۰ تومان

لطفا پس از پرداخت وجه، شماره تراکنش پرداخت را همراه با آدرس ایمیل خود، در بخش نظرات ارسال نمایید تا پسورد فایل، به ایمیل شما ارسال گردد.

 

 

 

 

 

 


نویسنده: Virologist | -

نام کتاب: دیکشنری میکروبیولوژی و بیولوژی مولکولی (Dictionary of Microbiology and Molecular Biology)

نویسنده: Paul singleton و Diana Sainsbury 

ویرایش: سوم (2006)

انتشارات: John Wiley & Sons

تعداد صفحه: 904

فرمت کتاب: PDF

دانلود کتاب

 

قیمت :  ۱۰۰۰۰ تومان

لطفا پس از پرداخت وجه، شماره تراکنش پرداخت را همراه با آدرس ایمیل خود، در بخش نظرات ارسال نمایید تا پسورد فایل، به ایمیل شما ارسال گردد.

 

 

 

 

 


نویسنده: Virologist | -

نام کتاب:  بیوشیمی، بیولوژی مولکولی و ژنتیک (Biochemistry , Molecular Biology and Genetics)

نویسنده: Michael A. Lieberman و Rick Ricer

ویرایش: ششم (2014)

انتشارات: Lippincott Williams & Wilkins

تعداد صفحه: 461

فرمت کتاب: PDF

دانلود کتاب

 

قیمت :  ۱۰۰۰۰ تومان

لطفا پس از پرداخت وجه، شماره تراکنش پرداخت را همراه با آدرس ایمیل خود، در بخش نظرات ارسال نمایید تا پسورد فایل، به ایمیل شما ارسال گردد.

 

 

 

 

 

 

 


نویسنده: Virologist | -

دانلود کتاب کاربردهای درمانی RNAi

دسته بندی : بیولوژی مولکولی

 

نام کتاب: دانلود کتاب کاربردهای درمانی RNAi     

نویسنده: KUN CHENG و RAM I. MAHATO

ویرایش: اول (2013)

انتشارات: John Wiley and Sons

تعداد صفحه: 534

فرمت کتاب: PDF

دانلود کتاب

 

قیمت :  ۱۰۰۰۰ تومان

لطفا پس از پرداخت وجه، شماره تراکنش پرداخت را همراه با آدرس ایمیل خود، در بخش نظرات ارسال نمایید تا پسورد فایل، به ایمیل شما ارسال گردد.

 

 

 

 

 


نویسنده: Virologist | -
بیولوژی مولکولی سرطان

نام کتاب: بیولوژی مولکولی سرطان (Molecular Biology of Cancer)

نویسنده: F.Macdonald ، C.H.J.Ford و A.G.Casson

ویرایش: دوم (2005)

انتشارات: BIOS Scientific Publishers

تعداد صفحات: 296

فرمت: PDF

دانلود کتاب

قیمت :  ۱۰۰۰۰ تومان

لطفا پس از پرداخت وجه، شماره تراکنش پرداخت را همراه با آدرس ایمیل خود، در بخش نظرات ارسال نمایید تا پسورد فایل، به ایمیل شما ارسال گردد.

 

 

 

 

 

 


نویسنده: Virologist | -

 

نام کتاب:  تشخیص مولکولی (Molecular Diagnostics)

نویسنده: Harald Seitz و Sarah Schumacher

ویرایش: اول (2013)

انتشارات: Springer

تعداد صفحات: 176

فرمت: PDF

دانلود کتاب

 

 

قیمت :  ۱۰۰۰۰ تومان

 

لطفا پس از پرداخت وجه، شماره تراکنش پرداخت را همراه با آدرس ایمیل خود، در بخش نظرات ارسال نمایید تا پسورد فایل، به ایمیل شما ارسال گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نویسنده: Virologist | -

 

نام کتاب:  اصول بیولوژی مولکولی آلیسون (Fundamental Molecular Biology)

نویسنده: Lizabeth A. Allison

ویرایش: اول (2007)

انتشارات: Blackwell Publishing

تعداد صفحات: 748

فرمت: PDF

دانلود کتاب

 

 

قیمت :  ۱۰۰۰۰ تومان

 

لطفا پس از پرداخت وجه، شماره تراکنش پرداخت را همراه با آدرس ایمیل خود، در بخش نظرات ارسال نمایید تا پسورد فایل، به ایمیل شما ارسال گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نویسنده: Virologist | -
بیولوژی سلولی مولکولی کارپ

 

نام کتاب: بیولوژی سلولی مولکولی کارپ (Karp Cell and Molecular Biology)

نویسنده: Gerald Karp

ویرایش: هفتم (2013)

انتشارات: John wiley and sons

تعداد صفحات: 874

فرمت: PDF

دانلود کتاب

 

 

قیمت :  ۱۰۰۰۰ تومان

 

لطفا پس از پرداخت وجه، شماره تراکنش پرداخت را همراه با آدرس ایمیل خود، در بخش نظرات ارسال نمایید تا پسورد فایل، به ایمیل شما ارسال گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 


نویسنده: Virologist | -

کتاب سلولی کوپر (The Cell A Molecular Approach)

دسته بندی : بیولوژی مولکولی
سلول با رویکرد مولکولی

 

نام کتاب: سلولی کوپر (The Cell A Molecular Approach)

نویسنده:  GEOFFREY M. COOPER / ROBERT E. HAUSMAN

ویرایش: چهارم (2007)

انتشارات: ASM Press , Sinauer Associates, Inc

تعداد صفحات: 848

فرمت: PDF

دانلود کتاب

 

 

قیمت :  ۱۰۰۰۰ تومان

 

لطفا پس از پرداخت وجه، شماره تراکنش پرداخت را همراه با آدرس ایمیل خود، در بخش نظرات ارسال نمایید تا پسورد فایل، به ایمیل شما ارسال گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 


نویسنده: Virologist | -
بیولوژی مولکولی سلول آلبرت

 

نام کتاب: بیولوژی مولکولی سلول آلبرت (Molecular biology of the cell)

نویسنده: Bruce Alberts، Alexander Johnson، Julian Lewis

ویرایش: پنجم (2008)

انتشارات: Garland science

فرمت: DJVU

دانلود کتاب

 

 

قیمت :  ۱۰۰۰۰ تومان

 

لطفا پس از پرداخت وجه، شماره تراکنش پرداخت را همراه با آدرس ایمیل خود، در بخش نظرات ارسال نمایید تا پسورد فایل، به ایمیل شما ارسال گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 


نویسنده: Virologist | -

بیولوژی سلولی مولکولی لودیش

نام کتاب: بیولوژی سلولی مولکولی لودیش (molecular cell biology lodish )

نویسنده: Lodish-Berk-Kaiser

ویرایش: هفتم (2013)

انتشارات: W.H.Freeman

تعداد صفحات کتاب: 1247

فرمت کتاب: PDF 

دانلود کتاب

 

قیمت :  ۱۰۰۰۰ تومان

لطفا پس از پرداخت وجه، شماره تراکنش پرداخت را همراه با آدرس ایمیل خود، در بخش نظرات ارسال نمایید تا پسورد فایل، به ایمیل شما ارسال گردد.

 

 

 

 

 

 

 


نویسنده: Virologist | -
 

نام کتاب: بیولوژی مولکولی واتسون (molecular biology of the gene)

نویسنده:   JAMES D. WATSON

تعداد صفحات: ۹۱۱

انتشارات:  Pearson Education, Inc

ویرایش: هفتم (۲۰۱۴)

فرمت کتاب: PDF

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید 

 

قیمت :  ۱۰۰۰۰ تومان

لطفا پس از پرداخت وجه، شماره تراکنش پرداخت را همراه با آدرس ایمیل خود، در بخش نظرات ارسال نمایید تا پسورد فایل، به ایمیل شما ارسال گردد.

 

 

 

 

 


نویسنده: Virologist | -

سنتز پروتئین های غشایی

دسته بندی : بیولوژی مولکولی
سنتز پروتئین های غشایی

در این قسمت، مروری کوتاه بر مسیری خواهیم داشت که نشان می دهد بعد از سنتز پروتئین ها، چه تغییراتی بر روی آنها صورت می گیرد و چگونه در مکان های هدف مختلف، مستقر می شوند.

در ادامه، چند انیمیشن هم برای فهم بهتر مطلب ضمیمه شده است.

فایل: PDF

تعداد صفحه : 5

تنظیم : Virologist

دانلود فایل

دانلود انیمیشن اول

دانلود انیمیشن دوم


نویسنده: Virologist | -

دانلود مقاله بیوژنز میکرو RNA

دسته بندی : بیولوژی مولکولی
micro RNA

یکی از مهمترین پیشرفت های اخیر در تحقیقات بیوشیمیایی ، کشف RNA های غیرکدکننده طویل 22 نوکلئوتیدی بنام microRNA ها می باشد (miRNAs ) که در تنظیم ژن نقش داشته و در مرحلۀ بعد از رونویسی اثر خود را اعمال می کنند ، mRNA را برش داده یا از ترجمه mRNA ممانعت  به عمل می آورند و طیفی از فرآیندهای سلولی اساسی را تعدیل می کنند بیش از 3000 mirRNA در طیفی از گونه های مختلف از گیاهان تا انسانها وجود دارد . عملکرد تعداد نسبتاً کمی از mirRNA ها مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد این تعداد ، شامل تمایز سلولی ، تکثیر ، آپوپتوز ، دفاع ضدویروسی و ضدسرطانی بوده است .

 

مشخصات مقاله :

عنوان مقاله : Micro RNA biogenesis : coordinated cropping and dicing

نویسنده : V. Narry Kim

سال انتشار : 2005 , Nature Review

دانلود مقاله


نویسنده: Virologist | -

آخرین مطالب