میکروبیولوژی پزشکی و عفونت در یک نگاه

نام کتاب: میکروبیولوژی پزشکی و عفونت در یک نگاه (Medical microbiologyand infection at a glance)

نویسنده: Stephen H. Gillespie و Kathleen B. Bamford

ویرایش: چهارم (2012)

انتشارات: John Wiley & Sons

تعداد صفحات: 129

فرمت: PDF

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -
 میکروبیولوژی تاپلی و ویلسون

نام کتاب: میکروبیولوژی تاپلی و ویلسون 8 جلد کامل (Topley and Wilson's Microbiology and Microbial Infections)

نویسنده: W. W. C. Topley

ویرایش: دهم (2006)

انتشارات: John wiley and sons

تعداد صفحات: 6289

فرمت: PDF

دانلود کتاب

قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

لطفا پس از پرداخت وجه، شماره تراکنش پرداخت را همراه با آدرس ایمیل خود، در بخش نظرات خصوصی ارسال نمایید تا پسورد فایل، به ایمیل شما ارسال گردد.


نویسنده: Virologist | -
میکروب، مفاهیم و کاربردها

نام کتاب: میکروب، مفاهیم و کاربردها (Microbes Concepts and Applications)

نویسنده: Prakash S. Bisen ، Mousumi Debnath و Godavarthi B. K. S. Prasad

ویرایش: اول (2012)

انتشارات: John Wiley & Sons

تعداد صفحات: 717

فرمت: PDF

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -
ضروریات میکروبیولوژی

نام کتاب: ضروریات میکروبیولوژی (Essential Microbiology )

نویسنده: Stuart Hogg

ویرایش: دوم (2013)

انتشارات: John wiley and sons

تعداد صفحات:  527

فرمت: PDF

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -
باکتری شناسی انسانی

نام کتاب: باکتری شناسی انسانی (Bacteriology of Humans)

نویسنده: Michael Wilson

ویرایش: اول (2008)

انتشارات: Blackwell Publishing

تعداد صفحات: 364

فرمت: PDF

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -

دانلود کتاب A Concise Manual of Pathogenic Microbiology

دسته بندی : میکروبیولوژی
A Concise Manual of Pathogenic Microbiology

نام کتاب: A Concise Manual of Pathogenic Microbiology

نویسنده: Saroj K. Mishra

ویرایش: اول (2013)

انتشارات: John Wiley & Sons

تعداد صفحات: 208

فرمت: PDF

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -

نام کتاب: میکروبیولوژی مرین (Marine Microbiology)

نویسنده: Se-Kwon Kim

ویرایش: اول (2013)

انتشارات: Wiley-VCH

تعداد صفحات: 579

فرمت: PDF

دانلود کتاب

 


نویسنده: Virologist | -

نام کتاب: سیگنالینگ باکتریایی (Bacterial Signaling)

نویسنده: Reinhard Kra¨mer and Kirsten Jung

ویرایش: اول (2010)

انتشارات: WILEY-VCH

تعداد صفحات: 515

فرمت: PDF

دانلود کتاب

 


نویسنده: Virologist | -

نام کتاب: باکتری ها (Bacteria The Benign, the Bad and the Beautiful)

نویسنده: Trudy M. Wassenaar   , Karoly Farkas

ویرایش: اول (2012)

انتشارات: John Wiley & Sons

تعداد صفحات: 228

فرمت: PDF

دانلود کتاب

 


نویسنده: Virologist | -

دانلود کتاب Antimicrobial Resistance in the Environment

دسته بندی : میکروبیولوژی

نام کتاب: Antimicrobial Resistance in the Environment

نویسنده: PATRICIA L. KEEN و MARK H. M. M. MONTFORTS

ویرایش: اول (2012)

انتشارات: Wiley-Blackwell

تعداد صفحات: 603

فرمت: PDF

دانلود کتاب

 


نویسنده: Virologist | -

نام کتاب: پلیمرهای آنتی بیوتیکی (Antimicrobial Polymers)

نویسنده: JOSE´ M. LAGARO´ N ، MARI´A J. OCIO و AMPARO LO´ PEZ-RUBIO

ویرایش: اول (2012)

انتشارات: John Wiley & Sons

تعداد صفحات: 600

فرمت: PDF

دانلود کتاب

 


نویسنده: Virologist | -

نام کتاب: میکروبیوتای انسانی (The Human Microbiota)

نویسنده: David N. Fredricks

ویرایش: اول (2013)

انتشارات: John wiley and sons

تعداد صفحات: 368

فرمت: PDF

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -
تشخیص بالینی هنری

نام کتاب: تشخیص بالینی هنری (Henrys Clinical Diagnosis)

نویسنده: Richard A. McPherson و Matthew R. Pincus

ویرایش: بیست و دوم (2011)

انتشارات: Elsevier

تعداد صفحات: 1508

فرمت: PDF

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -
میکروبیولوژی تشخیصی بیلی و اسکات

نام کتاب: میکروبیولوژی تشخیصی بیلی و اسکات (Bailey and scott diagnostic microbiology)

نویسنده: Betty Forbes ، Daniel Sahm و Alice Weissfeld

ویرایش: دوازدهم (2007)

انتشارات: Elsevier

تعداد صفحات: 1062

فرمت: PDF

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -
استفاده از آنتی بیوتیک ها

نام کتاب: استفاده از آنتی بیوتیک ها (The use of antibiotics)

نویسنده: M LINDSAY GRAYSON

ویرایش: ششم (۲۰۱۲)

انتشارات: CRC Press

تعداد صفحات: 3078

فرمت: PDF

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -
میکروبیولوژی مورای

نام کتاب: میکروبیولوژی مورای (medical microbiology murray)

نویسنده: Patrick R. Murray ،Ken S. Rosenthal و Michael A. Pfaller

ویرایش: هفتم (2013)

انتشارات: Saunders

تعداد صفحات: 1023

فرمت: (PDF (Original

دانلود کتاب میکروبیولوژی مورای


نویسنده: Virologist | -
ژنتیک مولکولی باکتری ها

نام کتاب: ژنتیک مولکولی باکتری ها (Molecular Genetics of Bacteria)

نویسنده: Jeremy W. Dale و Simon F. Park

ویرایش: پنجم (۲۰۱۰)

انتشارات: John wiley and sons

تعداد صفحات: 403

فرمت: PDF

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -
راهنمای میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی صنعتی

نام کتاب: راهنمای میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی صنعتی (Manual of Industrial Microbiology and Biotechnoloy)

نویسنده: Richard H. Baltz ، Julian E. Davies و Arnold L. Demain

ویرایش: سوم (2010)

انتشارات: American Society for Microbiology

تعداد صفحات: 786

فرمت: PDF

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -

دانلود کتاب بروسلا (Brucella)

دسته بندی : میکروبیولوژی

نام کتاب: بروسلا (Brucella)

نویسنده:  Ignacio López-Goñi و Ignacio Moriyón

ویرایش: اول (2004)

انتشارات: Horizon Bioscience

تعداد صفحات: 444

فرمت: PDF

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -

دانلود کتاب Handbook of Microbiological Media

دسته بندی : میکروبیولوژی

نام کتاب:  Handbook of Microbiological Media

نویسنده: Ronald M. Atlas

ویرایش: چهارم (2010)

انتشارات: CRC Press

تعداد صفحات: 2043

فرمت: PDF

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -
یرسینیا

نام کتاب: یرسینیا (Yersinia: Molecular and Cellular Biology)

نویسنده:  Elisabeth Carniel و B.Joseph Hinnebusch

ویرایش: اول (۲۰۰۵)

انتشارات: Horizon Bioscience

تعداد صفحات: 540

فرمت: PDF

دانلود کتاب

 


نویسنده: Virologist | -
اصول میکروبیولوژی

نام کتاب: اصول میکروبیولوژی (foundations in microbiology 8th edition)

نویسندگان: Kathleen Park Talaro  and Barry Chess

ویرایش: هشتم (2012)

انتشارات: McGraw-Hill

تعداد صفحات: 937

فرمت: PDF

دانلود کتاب

 


نویسنده: Virologist | -

نام کتاب: میکروبیولوژی نستر (microbiology  human perspective)

نویسندگان: Eugene W. Nester /  Denise G. Anderson/ Evans Roberts/ Martha T. Nester

ویرایش: ششم (۲۰۰۹)

انتشارات:  McGraw-Hill

تعداد صفحات: 882

فرمت: PDF

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -
میکروبیولوژی تشخیصی

نام کتاب: میکروبیولوژی تشخیصی (textbook of diagnostic microbiology 4th edition)

نویسندگان: Connie Mahon ، Donald Lehman و George Manuselis

ویرایش: چهارم (March 23, 2010)

انتشارات: Saunders

تعداد صفحات: 1101

فرمت: PDF

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -

نام کتاب: میکروبیولوژی؛ اصول و اکتشافات جدید (microbiology principles and explorations)

نویسنده: Jacquelyn G. Black

ویرایش: هشتم (2012)

انتشارات: John Wiley and Sons

تعداد صفحات: 975

فرمت: PDF

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -

نام کتاب: میکروبیولوژی، مبانی تئوری آزمایشگاهی و کاربردی (microbiology laboratory theory and application 3rd edition)

نویسندگان: Michael J. Leboffe / Burton E. Pierce

ویرایش: سوم (2010)

انتشارات: Morton Publishing Company

تعداد صفحات: 786

فرمت: PDF

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -

نام کتاب: میکروبیولوژی  (microbiology with diseases by body system)

نویسنده: Robert W. Bauman

ویرایش: چهارم (2014)

انتشارات: Pearson Education

تعداد صفحات: 941

فرمت: PDF

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -
میکروبیولوژی

نام کتاب: میکروبیولوژی (microbiology a systems approach 3rd edition)

نویسنده: Marjorie cowan

ویرایش: سوم (2012)

انتشارات:  McGraw-Hill

تعداد صفحات: 881

فرمت: PDF

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -
بیولوژی میکروارگانیسم ها

نام کتاب: بیولوژی میکروارگانیسم ها (Biology of Microorganisms, 13th)

نویسندگان:  Michael T. Madigan /  John M. Martinko /  David A. Stahl /  David P. Clark

ویرایش: سیزدهم (2012)

انتشارات: Pearson Education

تعداد صفحات: 1155

فرمت: PDF

دانلود کتاب


نویسنده: Virologist | -
میکروبیولوژی شریس

نام کتاب: میکروبیولوژی شریس (Sherris Medical Microbiology, Fifth Edition)

نویسندگان: Kenneth J. Ryan, MD و C. George Ray, MD

ویرایش: پنجم (۲۰۱۰)

انتشارات: McGraw-Hill

فرمت: CHM

دانلود کتاب

 


نویسنده: Virologist | -
میکروبیولوژی

نام کتاب: میکروبیولوژی یک علم تکاملی (microbiology an evolving science)

نویسندگان:  joan l. slonczewski and john w. foster

ویرایش: دوم (۲۰۱۱)

انتشارات: W. W. Norton & Company

تعداد صفحات کتاب: 787

فرمت: PDF

 دانلود کتاب 


نویسنده: Virologist | -
میکروبیولوژی Bauman 

نام کتاب: میکروبیولوژی (MICROBIOLOGY WITH DISEASES BY BODY SYSTEM)

نویسنده: ROBERT W. BAUMAN  

ویرایش: سوم (۲۰۱۲)

انتشارات: Pearson Education

تعداد صفحات کتاب: ۹۲۸

فرمت کتاب: PDF

دانلود کتاب

 


نویسنده: Virologist | -
میکروبیولوژی جوارد جی تورتورا 

نام کتاب: کتاب میکروبیولوژی تورتورا (Microbiology an introduction)

نویسندگان:

Gerard J. Tortora          Berdell R. Funke            Christine L. Case

ویرایش: یازدهم (2013)

انتشارات: Pearson Education

تعداد صفحات کتاب: ۹۵۷

فرمت کتاب: PDF

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید

 

 


نویسنده: Virologist | -
میکروبیولوژی جاوتز  

نام کتاب: میکروبیولوژی پزشکی جاوتز (jawetz melnick & adelberg's medical microbiology)

نویسندگان:

Geo. F. Brooks  / Karen C. Carroll  / Janet S. Butel  / Timothy A. Mietzner

Stephen A. Morse            

ویرایش: بیست و ششم (۲۰۱۳)

انتشارات:  McGraw-Hill Companies 

تعداد صفحات کتاب: ۸۷۷

فرمت کتاب: PDF

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید


نویسنده: Virologist | -
  

نام کتاب:  میکروبیولوژی مصور لیپینکات  (lippincott’s illustrated reviews microbiology)

مولفان:   Cynthia Nau Cornelissen          Bruce D. Fisher         Richard A. Harvey

تعداد صفحات: ۴۵۰

ویرایش: سوم (۲۰۱۳)

انتشارات:  Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business

فرمت کتاب: PDF

برای دانلود اینجا کلیک کنید 


نویسنده: Virologist | -
میکروبیولوژی پره اسکات

کتاب میکروبیولوژی پره اسکات (Prescott Harley Klein's Microbiology)

ویرایش :  7th

سال انتشار:  2008

تعداد صفحات:  1222

انتشارات:  McGraw-Hill Companies 

پسورد فایل فشرده: www.virologist.blogfa.com      

برای دانلود رایگان کتاب، اینجا کلیک کنید   


نویسنده: Virologist | -

آخرین مطالب